“Ho vissuto con diversi maestri Zen – erano tutti dei gatti.”
(Eckhart Tolle)